W ZSO startuje kolejny projekt w ramach programu Erasmus+

W dniach 8-11 października,  w miejscowości Żylina na Słowacji, miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach dwuletniego projektu programu Erasmus+ „Ułatwianie integracji przez sport” (Facilitating Inclusion Through Sports). Koordynatorzy projektu z trzech krajów partnerskich: Słowacji, Polski i Bułgarii spotkali się w celu dopracowania szczegółów zaczynającego się właśnie projektu, jak m.in. podział obowiązków, kalendarz poszczególnych wydarzeń projektowych i wymian, zaangażowanie w projekt uczniów, rodziców, pracowników szkół, niezbędnych ekspertów oraz lokalnych społeczności.

Projekt FITS dotyczy wyrównywania szans i włączania poprzez sport i aktywność fizyczną w życie szkolne i społeczne m.in. młodzieży zagrożonej wykluczeniem ekonomicznym i społecznym. Służy on także promowaniu wśród młodzieży aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Sporty, które uczniowie będą poznawać i ćwiczyć, to: unihokej na Słowacji, break dance oraz taniec nowoczesny z elementami cheerleadingu w  Bułgarii oraz rugby w naszym nidzickim ZSO.   Ponadto w Nidzicy odbędzie się również spotkanie dla nauczycieli ze szkół partnerskich,  w trakcie którego  podczas serii wykładów i warsztatów pod okiem specjalistów (jak np. psychologowie sportowi)  będą się oni uczyć metod integrowania społecznego młodzieży oraz sposobów promowania aktywności sportowej i zdrowego stylu życia.

Bezpośredni udział w zagranicznych wymianach weźmie co najmniej 19 uczniów z ZSO. Jednak by umożliwić korzystanie z działań projektowych jak największej grupie osób, nasi uczniowie po udziale we wszystkich trzech wymianach będą nauczać sportów projektowych pozostałych uczniów szkół partnerskich  oraz dzieci i młodzież z lokalnych szkół. Podczas ostatniego spotkania, które będzie miało miejsce w Nidzicy w 2019 roku, planujemy zorganizować warsztaty, pokazy oraz rozgrywki sportowe dla wszystkich chętnych mieszkańców naszej okolicy.

Młodzież biorąca udział w projekcie zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt oraz stroje sportowe. Głównymi autorami i koordynatorem projektu są nauczyciele ZSO: p. A. Dutkowska, p. G. Wial, p. Krzysztof Łasiewicki oraz p. Sebastian Sikorski. Projekt został  dofinansowany przez program Unii Europejskiej Erasmus+ (http://erasmusplus.org.pl) 26.710,00 euro.

Szkoły  zainteresowane nauką sportów projektowych zapraszamy do współpracy!

source: www.powiatnidzicki.pl

Facebook Comments